Hadin kan layi

USD/JPY Ask

  • Last108.21
  • High108.29
  • Low107.88
  • Matsayin Max-
  • Matsayi mai yawa%-
  • Bude-
  • Lokaci22:44:18
  • Jiya108.21
  • Canja%0%
  • Canja0

A yau, Babu Sanya Ana Saurin Shirin Domin Index

Shafin Jiya

Shafin Jiya

Canje-canjen Cikakken Daily

Lokaci
A yau, Babu Sanya Ana Saurin Shirin Domin Index
langs.notice: langs.profile_notice_1
Comments