Hadin kan layi
Euro Zone
Euro Zone

eur/usd

1.1151
Live Rate
0 (0%)
Canja
23 July 2019
Lokaci 22:44:18
0 (0.01%)
Canja / 3 Watan
0 (1.37%)
Canja / 6 Watan
0 (4.58%)
Flucewar shekara

18 Karat Gold

30
Live Rate
0 (0%)
Canja
11 July 2019
Lokaci 10:02:12
3 (11.11%)
Canja / 3 Watan
3 (11.11%)
Canja / 6 Watan
5 (20.00%)
Flucewar shekara

Euro Zone

Alamar Darajar Asusun A baya Low High Canja Canja% Lokaci Shafin
Volvo A 150.19 342.87B - 150.19 150.19 0.11 0.07% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Ericsson A 87.2 219.88B - 87.2 87.2 0.20 0.23% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Royal Dutch Shell A 2577 212.44B - 2577 2577 1.50 0.06% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Moller Maersk A 7383 206.23B - 7383 7383 37.00 0.50% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Royal Dutch Shell B 2586.4 203.98B - 2586.4 2586.4 5.90 0.23% 2019/07/24 Lokaci 0:32
H&M B 169.9 196.64B - 169.9 169.9 0.30 0.18% 2019/07/24 Lokaci 0:32
SEB C 94.14 188.23B - 94.14 94.14 0.44 0.47% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Hexagon B 491 177.95B - 491 491 2.00 0.41% 2019/07/24 Lokaci 0:32
HSBC 671.69 146.66B - 671.69 671.69 0.26 0.04% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Total 48.792 138.14B - 48.792 48.792 0.18 0.38% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Unilever 5049.6 117.94B - 5049.6 5049.6 4.90 0.10% 2019/07/24 Lokaci 0:32
BP 528.44 107.42B - 528.44 528.44 2.21 0.42% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Siemens AG 101.01 93.25B - 101.01 101.01 0.98 0.97% 2019/07/24 Lokaci 2:02
BHP Billiton PLC 2053.3 90.10B - 2053.3 2053.3 5.80 0.28% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Inditex 27.602 89.17B - 27.602 27.602 0.09 0.33% 2019/07/24 Lokaci 0:32
British American Tobacco 3079.8 88.74B - 3079.8 3079.8 9.80 0.32% 2019/07/24 Lokaci 2:02
Kinnevik B 243.7 86.24B - 243.7 243.7 2.00 0.82% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Industrivarden A 216.4 84.26B - 216.4 216.4 1.40 0.65% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Allianz 216.37 83.84B - 216.37 216.37 0.38 0.18% 2019/07/24 Lokaci 2:02
GlaxoSmithKline 1663.7 76.69B - 1663.7 1663.7 2.50 0.15% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Genmab 1211 76.48B - 1211 1211 3.00 0.25% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Lundbeck 260 73.49B - 260 260 0.50 0.19% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Pandora 261.3 73.15B - 261.3 261.3 0.30 0.11% 2019/07/24 Lokaci 2:02
Deutsche Telekom AG 14.795 69.35B - 14.795 14.795 0.02 0.12% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Rio Tinto PLC 4873.7 69.09B - 4873.7 4873.7 34.70 0.72% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Skanska B 178 68.89B - 178 178 0.15 0.08% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Rosneft 6.776 67.76B - 6.776 6.776 0.02 0.35% 2019/07/24 Lokaci 0:32
AstraZeneca 6430.2 67.55B - 6430.2 6430.2 52.80 0.82% 2019/07/24 Lokaci 0:32
AstraZeneca 770.6 67.55B - 770.6 770.6 2.30 0.30% 2019/07/24 Lokaci 0:32
William Demant 193.3 66.66B - 193.3 193.3 0.10 0.05% 2019/07/24 Lokaci 2:02
Diageo 3402.5 62.05B - 3402.5 3402.5 5.50 0.16% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Lukoil DRC 82.23 58.09B - 82.23 82.23 0.03 0.04% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Investment Latour 135.1 56.24B - 134.5 135.1 0.00 0.00% 2019/07/23 Lokaci 20:02
Glencore 275.99 55.48B - 275.99 275.99 0.04 0.01% 2019/07/24 Lokaci 2:02
Schibsted A 235.6 55.15B - 235.6 235.6 1.20 0.51% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Vodafone Group PLC 130.42 55.14B - 130.42 130.42 0.28 0.21% 2019/07/24 Lokaci 2:02
MIC SA DRC 503 54.78B - 503 503 1.50 0.30% 2019/07/24 Lokaci 0:32
ING Groep 10.245 54.39B - 10.245 10.245 0.06 0.56% 2019/07/24 Lokaci 2:02
Gazprom 6.856 54.23B - 6.856 6.856 0.04 0.53% 2019/07/24 Lokaci 0:32
Enel 6.275 53.42B - 6.275 6.275 0.02 0.24% 2019/07/24 Lokaci 0:32